Vacatures

Bekijk hier de openstaande vacatures voor U voor Utreg.

English below

Wil je de stad, inwoners en ondernemers op de kaart zetten? Ben jij creatief ingesteld en ligt jouw passie en kunde in het creëren van content voor o.a. social media?

Als junior marketeer zorg je voor de productie van onze socials en zal zelfstandig werken om hoogwaardige content te produceren. Je volgt de U en wat er in de stad gebeurt, en zal gaan samenwerken met o.a. ondernemers, journalisten, makers en evenementen. Qua content is er enorm veel mogelijk en kunnen we veel kanten op, en er wordt van je verwacht dat jij met creatieve uitingen komt.

Je taken omvatten o.a. ontwikkelen en uitvoeren marketing strategie, content socials ontwikkelen, plannen en plaatsen, inkopen advertenties, optimaliseren website, ontwikkelen nieuwe concepten. Je ontvangt hier een maandelijkse stagevergoeding voor (desgewenst in bitcoin).

U voor Utreg staat op evenementen, festivals, bedrijven en toffe locaties in de stad. Plekken die jij ook zult gaan zien. De vulling, het verhaal en de partners veranderen om de zoveel weken. Constant staan we in contact met toffe mensen en bedrijven uit de stad, en brengen we op unieke manier uiting aan hun verhaal. We gaan het aanbod van de U voor Utreg eveneens uitbreiden en ook daar is jouw creatieve input zeker gewenst. Je staat dus aan de basis van wat komen gaat.

Spreekt bovenstaande je aan? Neem dan contact met ons op. Gaan we zo snel mogelijk een bakkie doen. Solliciteren kan via  t.a.v. Daan.Are you creative and do you have a passion for creating content for social media? Do you want to come up and implement your own creative concepts?

As a junior marketer you will take care of our socials and will work independently to produce high quality content. You follow the U and what’s happening in the city, and will collaborate with entrepreneurs, journalists, makers and events. In terms of content, there are a lot of possibilities and you are expected to come up with creative concepts and solutions.

Your tasks include developing and executing marketing strategy, developing content for our socials, advertising, optimizing websites, developing new concepts. You will receive a monthly internship fee (in bitcoin, if desired).

U voor Utreg is a life-sized U (4 meters high) and is present at events, festivals, companies and cool locations in the city. You will also go to these places. The filling of the U, the story and the partners change every few weeks. We are in constant contact with cool people and companies from the city, and we express their story in a unique way. The internship might give a boost to your local network. We are also going to expand the range of the U for Utreg and your creative input is certainly welcome there too. So you are at the basis of what is to come.

Does the above appeal to you? Let’s have a cup of coffee as soon as possible. You can apply via , attn. Daan.

English below

Hoe zetten we de U voor Utreg het best op de kaart? Hoe bereiken we de inwoners, de ondernemers en de evenementen het beste? Welke (nieuwe) manieren van content zijn vereist om die doelen te bereiken?

Niet eerder is er een stadssymbool ontwikkeld dat gelijktijdig dient als promotie object voor bedrijven, evenementen en mensen, én ook nog eens goed doet voor de stad. Deze unieke combinatie maakt de U speciaal, maar zorgt ook voor een uitdaging om het zo goed mogelijk over de bühne te krijgen.

Dus… jouw taak om daar onderzoek naar te doen en ons te adviseren. Wat communiceren we en hoe moeten we dat doen? Welke (nieuwe) manieren van content (bijv. podcast of juist old school ads) gaan we inzetten? 

De exacte onderzoeksvragen, de context en wat je uiteindelijk oplevert bepalen we uiteraard samen en hierin is veel vrijheid. Ook ben je vrij je creatieve input te leveren waar je wilt. Je wordt eigenlijk onderdeel van het advies-team van de U voor Utreg.

Spreekt bovenstaande je aan? Neem dan contact met ons op. Gaan we zo snel mogelijk een bak koffie doen. Solliciteren kan via  t.a.v. Daan.


 

How do we best promote U voor Utreg? How do we best reach the citizens, entrepreneurs and events? What type of content do we create and what channels do we use to reach our goals? 

Never before has a city symbol been developed that simultaneously serves as a promotional object for companies, events and people, and also does good for the city. This unique combination is awesome and special, but also creates a challenge to properly communicate what the U voor Utreg is all about and how it can help you and/or your business.

So… your job will be to do research and advise us on our (marketing &) communication strategy. What and where do we communicate? Do we need other channels, such as podcasts or old-school advertisements? And a lot more questions…

The exact questions, the context and the deliverable will be agreed upon together. You will have lots of freedom to pick a path that suits you best. You’ll also be very free to give feedback on whatever. Essentially, you become part of the advisory team of U voor Utreg.

Does the above appeal to you? Let’s have a cup of coffee as soon as possible. You can apply via , attn. Daan.

Enthousiast over de U voor Utreg? Vol met ideeën? Zie je nieuwe kansen? Iets anders?

Neem zeker contact op en we doen een bakkie. Dan bespreken we de mogelijkheden. Stuur een mail naar hallo@uvoorutreg.nl t.n.v. Daan.


 

Are you enthusiastic about U voor Utreg? Full of ideas? New opportunities? 

Please do contact us. We’ll have a cup of coffee and discuss the opportunities. Send an email to hallo@uvoorutreg.nl attn. Daan.